Tallinna Õigusbüroo OÜ  |  Tartu mnt. 24-20  10115 Tallinn  |  tel : +372 644 4112  |  faks: +372 644 0888  |  info@tallinnlaw.ee

 
Äriõigus

Osutame klientidele õigusabi kõikides äriõiguse küsimustes, sealhulgas firmade asutamise, likvideerimise, ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise, ülevõtmise,  muudatuste tegemise, investeeringute juriidiline nõustamise ja kõigis teistes äriõigust puudutavates küsimustes. Korraldame aktsionäride üldkoosolekuid, asjaajamise notarite ja äriregistriga. Müüme valmisfirmasid.


Lepinguõigus

Koostame klientidele erinevaid ostu-müügi, hanke, töövõtu, kinke, vahetuse, rendi, liisingu, laenu, krediidi jm lepinguid. Esindame kliente läbirääkimistel ning vaidlustel.


Tööõigus

Esindame tööandjaid ja töötajaid tööõiguslikes küsimustes, sealhulgas töövaidlustes, töösuhete reguleerimises, töölepingute, kollektiivlepingute, materiaalse vastutuse, töösisekorra eeskirjade ja muude tööõigusalaste dokumentide koostamises.


Asjaõigus

Nõustame kliente erinevate kinnisvaratehingute läbiviimisel, korraldame asjaajamise notari ja kinnisturegistriga, koostame kinnisasjade omandamise, koormamise, võõrandamise jm lepinguid, esindamine läbirääkimistel ja vaidlustes.


Ehitus ja planeerimisõigus

Nõustame kliente ehitus ja planeerimisõiguslikes küsimustes, sealhulgas kooskõlastuse ja lubade saamisel, vaidlustel ja läbirääkimistel ning ehitustegevuse käigus. Koostame ehitustegevuseks vajalikke lepinguid.


Perekonnaõigus

Nõustame kliente perekonnaõiguslikes küsimustes, sealhulgas abieluvara lepingu koostamisel, abielu lahutamisel, elatise väljamõistmisel, ühisvara jagamisel. Esindame kliente nii kohtuvälistel vaidlustel kui ka kohtus.


Maksuõigus

Nõustame kliente maksuõiguslikes küsimustes, esindame kliente vaidlustes nii Maksu- ja Tolliametis kui ka kohtus.


Haldusõigus

Nõustame ja esindame kliente haldusõiguslikel läbirääkimistel ja vaidlustel.


Karistusõigus

Kaitseme kliendi õigusi kriminaalmenetluses nii eeluurimisel kui kohtutes. Õiguste kaitseks koostame taotlusi, kaebusi vms., võtame osa erimenetlustest. Peame oluliseks antud menetlustes ka kannatanute esindamise, et tagada neile maksimaalne võimalik kahjude korvamine.


Väärteomenetlus

Nõustame ja esindame kliente väärteomenetluses, koostame vajalikud kaebused, taotlused, vastulaused jms.. (dokumendid.)


Raamatupidamine

Pakume firmadele raamatupidamisteenust.
EST |
RUS
| ENG